De levensboom


Een blauwdruk voor leren in een nieuwe samenleving.
In dit boek geven we antwoorden op onder andere de volgende vragen: 

Wat is het fundament van ons huidige onderwijs en waarom helpt dit ons niet meer? Stel dat je dit fundament weghaalt en een compleet nieuwe kijk op leren ontwikkelt? Welke manier van leren draagt dan bij aan het ontstaan van een nieuwe samenleving?

Wat verstaan we eigenlijk onder een nieuwe samenleving en welke talenten zien we over het hoofd? Hoe zorgen we ervoor dat ieder mens zijn talenten weer ontdekt en kan ontwikkelen? 

Welke onderwerpen zijn nu van essentieel belang om tot een nieuwe samenleving te komen en welke leergebieden kunnen we hier uit afleiden? Naar wat voor leerlijnen kunnen we dit vertalen?  

Hoe zorgen we ervoor dat bij het nieuw leren enerzijds structuur en duidelijk en anderzijds de vrijheid om op eigen manier te leren en zelf de regie te pakken over je leerproces in balans is en wat voor lessen, oefeningen, bijeenkomsten en programma’s horen hierbij? 

Hoe organiseren we het nieuwe leren en hoe volgen we leerontwikkelingen en stellen we vast of iemand competent is? 

Hoe kun je als ouder met je gezin vandaag al een eerste stap zetten en aan de slag met het nieuwe leren en hoe kun je als leerkracht op een reguliere of B3 school deze nieuwe manier van leren gebruiken?